НТСАД ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Наукове товариство студентів, аспірантів і докторантів
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Вхід у системуЗабули пароль?Яндекс.Метрика

Наукове товариство студентів, аспірантів та докторантів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця(далі – НТ САД) – консультативно-дорадчий орган, покликаний сприяти професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Діяльність НТ САД здійснюється згідно до Закону України “Про вищу освіту”, а також у відповідності з нормативними документами Міністерства освіти і науки України про організацію наукової діяльності у вищих навчальних закладах, Статуту ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що визначають основні напрямки та форми роботи органів самоврядування вищих навчальних закладів.

НТ САД поєднує студентів, аспірантів та докторантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця, які займаються науковою діяльністю, у віці до 35 років включно, які поділяють цілі НТ САД та беруть участь у вирішенні завдань, що стоять перед науковим товариством.

Засновником НТ САД є ХНЕУ ім. С. Кузнеця, який надає НТ САД організаційну, консультаційну та матеріальну підтримку.

Основною метою та завданням НТ САД є:

 • сприяння професійному зростанню, наукового пошуку студентства ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • надання консультативної допомоги студентам, аспірантам молодим ученим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
 • підтримка ініціатив, спрямованих на закріплення молодих наукових кадрів в ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням учених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
 • вивчення та обмін досвідом роботи зі студентськими Науковими товариствами інших навчальних закладів України та за кордоном;
 • моніторинг щодо участі молодих учених у наукових конференціях та курсах підвищення кваліфікації;
 • підготовка та проведення конференцій студентів та інших наукових заходів;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, докторантів, надання їм всебічної допомоги;
 • залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр університету, наукових проблемних груп, наукових гуртків, наукових шкіл;
 • надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам, аспірантам, докторантам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;
 • популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;
 • інформування студентів, аспірантів, докторантів про можливість участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, конкурсах та виставках робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну;
 • пропозиції щодо заохочення студентів, аспірантів, докторантів, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі;
 • розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів, аспірантів, докторантів університету.
Запрошуємо до співпраці!